Voor andere verzoeken kunt u hier contact met ons opnemen:

Contact

Privacybeleid

Upper Polygon
Lower Polygone

Gegevensbescherming

Merz hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In de hiernavolgende gegevensbeschermingsverklaring informeren wij u wie verantwoordelijk is voor het verwerken van uw gegevens (zie paragraaf A). De informatie die wordt verstrekt, is afhankelijk van de hoedanigheid waarin u contact met ons opneemt, bijvoorbeeld als bezoeker van onze website of als klant en/of gebruiker van onze producten (zie paragraaf B). Daarnaast krijgt u algemene informatie over het verwerken van uw gegevens door Merz, in het bijzonder met betrekking tot het delen van uw gegevens, de bewaringstermijn van de gegevens en uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens (zie paragraaf C tot G).

Merz verwerkt uw gegevens in overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming van de Duitse Bundesdatenschutzgesetz (“BDSG”) in de versie die sinds 25 mei 2018 van kracht is en de Verordening (EU) 2016/679 (algemene verordening gegevensbescherming – “AGV/GDPR”).

A. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

De verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van art. 4 nr. 7 AGV is Merz Therapeutics GmbH (“Merz”, “we”, “wij”, “ons”, “onze”), lid van de Merz bedrijvengroep, die als contactpersoon wordt vermeld in het colofon of direct aan u wordt meegedeeld.

B. GEGEVENSVERWERKING IN VERSCHILLENDE VERWERKINGSCONSTELLATIES

I. Bezoekers van onze websites

 1. Welke gegevens worden verzameld en verwerkt, wanneer u de Merz-websites bezoekt?
  Wanneer u de Merz-websites bezoekt, slaan de Merz-servers automatisch een aantal gegevens op over het systeem dat de website bezoekt. Deze gegevens omvatten het gebruikte type browser, de browserversie, het gebruikte besturingssysteem, de website waarvandaan de Merz-website wordt bezocht, de geopende subpagina’s van de Merz-website, datum en tijd van het bezoek, het IP-adres (Internet Protocol), de internet serviceprovider en hiermee vergelijkbare gegevens. Merz gebruikt deze gegevens om toegang tot de website mogelijk te maken en om eventuele technische problemen die zich kunnen voordoen, te identificeren en op te lossen. De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens voor dit doeleinde berust op Art. 6 lid 1 punt (b) AGV. Merz gebruikt daarnaast deze gegevens om misbruik van Merz-producten en -diensten te voorkomen en, indien nodig, tegen te gaan. Bovendien gebruikt Merz deze gegevens in geanonimiseerde vorm, d.w.z. zonder de mogelijkheid om de gebruiker te identificeren, voor statistische doeleinden en voor het verbeteren van de websites. De rechtsgrond voor deze verwerking van persoonsgegevens berust op Art. 6 lid 1 punt (f) AGV.
 2. Welke gegevens worden verwerkt in zones met beperkte toegang?
  Bepaalde zones van de Merz-websites zijn uitsluitend toegankelijk voor medische professionals en vereisen een voorafgaande registratie. Als onderdeel van het registratieproces moet de gebruiker bepaalde informatie verstrekken, zoals gebruikersnaam, e-mailadres, enz. Merz gebruikt deze informatie uitsluitend voor de aanmaak en het beheer van de gebruikersaccount, het identificeren van gemachtigde gebruikers en het beschikbaar maken van de gewenste functie voor de gebruiker. De rechtsgrond voor de verwerking van de hiervoor beschreven gegevens berust op Art. 6 lid 1 punt (b) AGV.
 3. Hoe worden cookies gebruikt?
  De Merz-websites maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de gegevensdrager van de gebruiker worden opgeslagen en die via de browser bepaalde instellingen en gegevens uitwisselen met het Merz-systeem. Een cookie bevat gewoonlijk de naam van het domein waarvandaan de cookiegegevens werden verzonden, informatie over de leeftijd van de cookie en een alfanumerieke identificatie. Voor zover de cookies technisch noodzakelijk zijn om onze websites te laten functioneren en gebruikers in staat te stellen de functies te gebruiken, is de rechtsgrond voor het gebruik van deze cookies Art. 6 lid 1 punt (b) AGV.

 4. Hoe wordt Matomo gebruikt?
  Met uw toestemming maken we op onze website ook gebruik van de webanalysedienst Matomo (het vroegere Piwik) van InnoCraft Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, Nieuw-Zeeland, NZBN 6106769 (“Matomo”). Matomo gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren. De door de cookies gegenereerde informatie met betrekking tot het gebruik van deze website wordt opgeslagen op servers van Matomo die zich in de Europese Unie bevinden. De cookies verzamelen de volgende informatie over de gebruikers: gegevens met betrekking tot het gebruik van de website (bijvoorbeeld bezochte websites, interesse in de inhoud, duur van het bezoek), plaats (land, regio, gemeente) en meta-/communicatiegegevens (bijvoorbeeld informatie over het apparaat en de browser, IP-adres). Het IP-adres van de gebruiker wordt geanonimiseerd voordat het wordt opgeslagen. De door Matomo gebruikte cookies verlopen na uiterlijk 13 maanden. Meer informatie over de gegevensverwerking door Matomo vindt u op https://matomo.org/privacy-policy/. De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens via het gebruik van de webanalysedienst Matomo is de toestemming van de gebruiker, Art. 6 lid 1 punt (a) AGV. De gebruiker kan zijn/haar toestemming op elk ogenblik intrekken. De door Matomo geplaatste cookies kunnen worden gedeactiveerd of verwijderd, wanneer de gebruiker de cookie-instellingen van zijn/haar browser aanpast of marketingcookies deactiveert in de cookie-instellingen op onze website.
 5. Het bekijken van Vimeo-video’s
  Onze websites bevatten ingebedde video’s van Vimeo. De Vimeo-dienst wordt geëxploiteerd door Vimeo, Inc. 555 West 18th Street, New York, New York 10011, VS (“Vimeo”). Wanneer de gebruiker een pagina met een ingebedde video van Vimeo bezoekt en voorafgaandelijk het gebruik van marketingcookies toegestaan heeft, wordt een verbinding met de Vimeo-servers gemaakt. Op hetzelfde ogenblik worden het IP-adres, technische informatie (bijvoorbeeld type browser, besturingssysteem, informatie over het apparaat van de eindgebruiker en zijn instellingen) en andere noodzakelijke gegevens voor de dienst, de informatie dat de gebruiker een specifieke pagina van onze website heeft bezocht en zijn interactie met deze website doorgestuurd naar Vimeo. Indien de gebruiker de video bekijkt (de gebruiker drukt op de afspeeltoets), dan wordt ook deze informatie doorgestuurd naar Vimeo. Als de gebruiker een account heeft bij Vimeo en aangemeld is wanneer hij onze website bezoekt, kan Vimeo de surfactiviteiten van de gebruiker koppelen aan de gebruikersaccount bij Vimeo. De door Vimeo gebruikte cookies worden uiterlijk twee jaar opgeslagen. Meer informatie over de gegevensverwerking door Vimeo vindt u hier https://vimeo.com/privacy. De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van ingebedde Vimeo-video’s is de toestemming van de gebruiker, Art. 6 lid 1 punt (a) AGV. De gebruiker kan zijn/haar toestemming op elk ogenblik intrekken. De door Vimeo geplaatste cookies kunnen worden gedeactiveerd of verwijderd, wanneer de gebruiker de cookie-instellingen van zijn/haar browser aanpast of marketingcookies deactiveert in de cookie-instellingen op onze website.
 6. Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?
  De persoonsgegevens van de bezoekers van onze website worden gewist, wanneer hun gegevens niet langer vereist zijn voor de hierboven beschreven doeleinden, tenzij de wet een langere bewaringstermijn vereist. Gegevens met betrekking tot het gebruik in de zin van paragraaf B.I.1 hierboven worden regulier bewaard gedurende zeven dagen. Cookies die noodzakelijk zijn voor de exploitatie van onze website vanuit technisch standpunt, worden gedurende een periode van maximum één jaar bewaard.

 

II. Melding van ongewenste bijwerkingen door klanten

Wij verzoeken u vriendelijk om eventuele ongewenste bijwerkingen van onze producten te willen melden. Deze meldingen zijn van essentieel belang voor de volksgezondheid. Als u meent dat u een ongewenste bijwerking ondervindt bij het gebruiken van onze producten, laat het ons alstublieft weten.

Wanneer u contact met ons opneemt, kunnen we een aantal (gezondheids)-gegevens over u verzamelen en verwerken. Deze gegevens omvatten, bijvoorbeeld, informatie over het incident, leeftijd, geslacht, enz. en worden verzameld met als enige doel om het incident te onderzoeken. Hiervoor zullen uw gegevens worden doorgegeven aan Merz Therapeutics GmbH, dat verantwoordelijk is voor het centrale beheer van binnenkomende meldingen van ongewenste bijwerkingen binnen de Merz-bedrijven (met uitzondering van de Merz-bedrijven in de VS). Merz Therapeutics GmbH stuurt alle meldingen van ongewenste bijwerkingen uit Europa naar het Europees Geneesmiddelenbureau. Indien dit vereist wordt door de wet, zullen de gegevens eveneens worden gedeeld met andere bevoegde autoriteiten. De rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens berust op Art. 6 lid 1 punt (c) AVG en Art. 9 lid 2 punt (i) AGV.

De meldingen van ongewenste bijwerkingen zullen [voor ten minste 10 jaar om volksgezondheidsredenen] worden bewaard nadat de verkoop van het product in een land is stopgezet.

C. VERWERKING IN GEVAL VAN DIRECT CONTACT MET MERZ (BIJVOORBEELD DOOR MIDDEL VAN HET CONTACTFORMULIER OF VIA E-MAIL)

Wanneer u Merz contacteert, bijvoorbeeld via een contactformulier op een website of via e-mail, worden de persoonsgegevens die u aan Merz verstrekt, zoals e-mailadres, naam, inhoud van de vraag, enz., uitsluitend gebruikt voor het verwerken van het desbetreffende verzoek. Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan andere Merz-bedrijven indien en voor zover dit noodzakelijk is om te beantwoorden aan uw verzoek.
De rechtsgrond voor de verwerking van de hierboven beschreven gegevens berust, afhankelijk van de inhoud van het desbetreffende contact, op Art. 6 lid 1 punt (b) of (f) AGV. Het delen van gegevens met andere Merz-bedrijven voor interne administratieve doeleinden berust eveneens op Art. 6 lid 1 punt (f) AGV. Indien gegevens dienen te worden doorgestuurd naar Merz-bedrijven buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte om te antwoorden op uw verzoek, en indien het Merz-bedrijf gevestigd is in een land waarvoor de Europese Commissie besloten heeft dat dit land geen adequaat niveau van gegevensbescherming garandeert, zijn de nodige waarborgen voor de bescherming en beveiliging van persoonsgegevens vervat in de standaard contractclausules, die door de Europese Commissie zijn aangenomen. Deze kunnen hier worden geraadpleegd: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc/standard-contractual-clauses-international-transfers_en.

D. VERSTREKKING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN (ANDERE) DERDEN

Voor de technische verwerking van persoonsgegevens wordt Merz ondersteund door gespecialiseerde technische dienstverleners. Deze dienstverleners zijn zorgvuldig geselecteerd en zijn wettelijk en contractueel verplicht om een hoog niveau van gegevensbescherming te garanderen. De rechtsgrond voor de samenwerking met deze dienstverleners berust op Art. 28 AGV.

Merz zal uitsluitend persoonsgegevens doorgeven vaan derden voor andere doeleinden dan deze vermeld in deze gegevensbeschermingsverklaring, indien dit wettelijk verplicht is (Art. 6 lid 1 punt (c) AGV) of indien u uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven (Art. 6 lid 1 punt (a) AGV).

Indien de persoonsgegevens door ons worden doorgegeven aan partijen buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte, bevinden deze zich ofwel in een land waarvoor de Europese Commissie besloten heeft dat dit land een voldoende hoog niveau van gegevensbescherming garandeert, of er wordt een adequaat niveau van gegevensbescherming voorzien door standaard contractclausules goedgekeurd door de Europese Commissie en ondertekend door ons en de desbetreffende partij. De standaard contractclausules kunnen hier worden geraadpleegd: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc/standard-contractual-clauses-international-transfers_en.

E. BEWARINGSTERMIJN VAN UW GEGEVENS

Behoudens andersluidende bepaling in deze gegevensbeschermingsverklaring, worden de persoonsgegevens gewist door Merz wanneer zij niet langer vereist zijn voor de doeleinden waarvoor ze verwerkt werden en de wettelijke bewaartermijnen verstreken zijn. Contractrelevante gegevens worden bewaard tot tien jaar na de beëindiging van het desbetreffende contract met Merz.

F. RECHTEN MET BETREKKING TOT DE VERWERKING

Indien u gedetailleerde informatie over of een kopie van uw door Merz opgeslagen persoonsgegevens wenst, kunt u Merz contacteren. U kunt eveneens de gegevens die u aan Merz heeft verstrekt, ontvangen in een gestructureerd, gebruikelijk en machineleesbaar formaat in overeenstemming met de wettelijke vereisten, of u mag de overdracht van deze gegevens door Merz aan een derde vragen. Indien u ontdekt dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, mag u op elk ogenblik vragen dat deze gegevens onmiddellijk worden gerectificeerd of vervolledigd. Onder de voorwaarden uiteengezet in Art. 17 en 18 AGV mag u eveneens de wissing of de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens vragen. Indien u uw toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om uw toestemming op elk ogenblik in te trekken, zonder aantasting van de rechtmatigheid van de verwerking die werd uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan haar intrekking.

U heeft eveneens het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens berust op onze gerechtvaardigde belangen in de zin van Art. 6 lid 1 punt (f) AGV, hebt u op elk ogenblik het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie; dit geldt eveneens voor elke profilering op basis van deze bepaling. Merz zal in dat geval uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij Merz dwingende rechtmatige redenen kan aanvoeren voor de verwerking die uw belangen, rechten en vrijheden overstijgen of indien de verwerking noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

G. CONTACTINFORMATIE

Indien u vragen heeft over de verwerking van de persoonsgegevens door Merz of indien u uw rechten met betrekking tot deze verwerking wenst uit te oefenen, kunt u op elk ogenblik contact opnemen met Merz. Hiervoor volstaat het een kennisgeving te sturen naar:

 • Merz Therapeutics GmbH
  Data protection
  Eckenheimer Landstrasse 100
  60318 Frankfurt am Main
  Duitsland
 • De functionaris voor gegevensbescherming van Merz kan worden gecontacteerd op dataprotection@merz.com.

 

Daarnaast verwijzen we naar onze Merz Gegevensbeschermingsverklaring waarin we algemene informatie verstrekken over de verwerking van persoonsgegevens in diverse constellaties (bijvoorbeeld, of u ons contacteert als een bezoeker van onze website, als deelnemer aan een studie, als gebruiker van onze producten of als gezondheidszorgprofessional) (www.merz.com/fin).