Voor andere verzoeken kunt u hier contact met ons opnemen:

Contact
Man in rolstoel knuffelt kind

Neurologie

Krijg de controle terug.

Upper Polygon
Lower Polygone

Neurologie is een breed domein en heeft betrekking op de diagnose en de behandeling van aandoeningen van het zenuwstelsel. Ook een aantal aandoeningen van het spierstelsel behoren tot het domein van de neurologie.
Het zenuwstelsel is een zeer ingewikkeld, uiterst gespecialiseerd netwerk van sensorische en motorische neuronen en bestaat uit het centraal zenuwstelsel en het perifeer zenuwstelsel. Het vergemakkelijkt de communicatie tussen alle lichaamsdelen en coördineert essentiële reacties van het lichaam op interne en externe prikkels, zodat we vrijwillige en onvrijwillige acties kunnen uitvoeren (vrijwillige acties zijn bijvoorbeeld lichaamsbewegingen en onvrijwillige acties zijn bijvoorbeeld het activeren van klieren).

Omdat neurologische aandoeningen alle delen van het lichaam kunnen aantasten, zijn hun symptomen zeer uiteenlopend. Er zijn veel verschillende factoren die een neurologische aandoening kunnen veroorzaken – infecties, auto-immuunziektes of stoornissen als gevolg van een beroerte en/of een hersentrauma, om maar enkele voorbeelden te noemen.

Neurologische aandoeningen of neurologische stoornissen kunnen ertoe leiden dat patiënten de controle over hun bewegingen verliezen en dat bijgevolg hun normale manier van leven ernstig wordt verstoord. Dat is de reden waarom neurologische aandoeningen zo vroeg mogelijk dienen te worden behandeld. Sommige neurologische aandoeningen kunnen worden genezen, andere niet. Vaak kunnen het verloop en de symptomen van een aandoening echter positief worden beïnvloed of verminderd door een behandeling.

Met ons therapeutisch medicijn willen wij van Merz Therapeutics bijdragen aan het verbeteren van de levenskwaliteit van patiënten met neurologische aandoeningen, zoals dystonie, spasticiteit en sialorroe.

illu-dystonie-blue

Dystonie

Dystonie is een neurologische bewegingsstoornis waarbij de spieren van de patiënt overmatig actief zijn. Dit leidt tot abnormale bewegingen en afwijkende standen van aangedane lichaamsdelen. Dystonie komt zowel bij mannen als bij vrouwen voor en in alle leeftijdsklassen en kan zich voordoen in één lichaamsdeel, maar ook in meerdere lichaamsdelen tegelijk. De oorzaken van dystonie zijn nog onvoldoende gekend. Hoewel de betrokkenheid van de bewegingscontrolecentra voor de hand ligt, is de precieze oorzaak van dystonie niet altijd duidelijk. Dystonie zou bijvoorbeeld haar oorsprong kunnen hebben in de hersenschors, de basale ganglia, het piramidaal systeem of de medulla oblongata (verlengde merg).

Kenmerkende symptomen zijn onwillekeurige samentrekkingen van de spieren die leiden tot abnormale lichaamshoudingen en -bewegingen. Deze kunnen zich voordoen in verschillende lichaamsdelen, meestal in de spiergroepen van het hoofd, de nek, de armen of de benen. Dystonie is vaak focaal. Dat wil zeggen dat ze zich beperkt tot één lichaamsdeel, zoals de oogleden (blefarospasme) of de nek (torticollis).

 

Spasticiteit

Spasticiteit is afgeleid van het Griekse woord spasmós, dat kramp betekent. Schade aan de delen van het centraal zenuwstelsel die de spieractiviteit controleren, kan spasmen of stuiptrekkingen veroorzaken. Deze schade kan ontstaan door een letsel, zoals een traumatisch hersenletsel of een ruggenmergletsel. Maar ook een medische aandoening, zoals een beroerte, multiple sclerose, hersenverlamming, een hersentumor of hersenbeschadiging veroorzaakt door zuurstoftekort, encefalitis of meningitis, kan aan de basis liggen van spasticiteit.

Vanuit medisch standpunt bekeken is spasticiteit een pathologische verhoging van de spierspanning. Door de hypertonie zijn de spieren permanent hard, stijf en bijgevolg moeilijk te bewegen. Dit verschijnsel wordt spasticiteit genoemd. De graad van spasticiteit is afhankelijk van de ernst en de bijkomende symptomen en houdt verband met de gebieden van het centraal zenuwstelsel die zijn aangetast en de mate waarin ze zijn aangetast. De symptomen gaan gepaard met functiebeperkingen (bijvoorbeeld de handfunctie), beperkingen van de mobiliteit, beperkingen bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten en een vermindering van de levenskwaliteit.

 

Lees meer over spasticiteit

illu-spasticity
illu-sialorrhea-blue

Sialorroe

Sialorroe is de medische term voor speekselvloed, een ongecontroleerde overvloed aan speeksel als gevolg van het onvermogen om speeksel in de mond te houden en naar het spijsverteringskanaal te leiden en/of een toename van de speekselproductie (hypersalivatie), wat leidt tot constant speekselverlies. Sialorroe kan huidinfecties en -uitslag en zelfs potentieel levensbedreigende longinfecties (aspiratiepneumonie) veroorzaken. Bovendien heeft het ernstige gevolgen voor de levenskwaliteit van patiënten met neurologische aandoeningen, zoals de ziekte van Parkinson, beroerte, hersentrauma en atypisch parkinsonisme. Sialorroe vormt een groot emotioneel en sociaal probleem en leidt vaak tot schaamte, sociale isolatie, angst, depressie en zelfverafschuwing. Ondanks dit alles wordt sialorroe te weinig gediagnosticeerd en blijft het vaak onbehandeld.

Botulineneurotoxine

Botulineneurotoxine is een zeer complexe substantie die door bacteriën wordt geproduceerd. Botulineneurotoxine hecht zich uitsluitend aan zenuwcellen die het spierstelsel of specifieke klieren activeren, waardoor ze doeltreffend en accuraat een overactieve spier of klier kan blokkeren. Het effect is omkeerbaar na een bepaalde tijd (afhankelijk van de dosering en de plaats van injectie), zodat de stof regelmatig opnieuw dient te worden geïnjecteerd.